Tilbake til forsiden

Blir med på digital Faglunsj!

Tema: Universell utforming av digitale og hybride møter.

Velkommen til ny Faglunsj!

Digitale og hybride møter har vi blitt vant til. Men, er vi gode til å avvikle møtene på en måte som gjør at alle har like muligheter til å følge med og bidra? Universell utforming av digitale og hybride møter er viktig, og i denne presentasjonen vil du få mange gode tips!

I tillegg til råd om gjennomføring, presentasjonsteknikk og samarbeidsverktøy får du tips om nyttige verktøy for å gjøre innhold universelt utformet.

I denne Faglunsjen vil du møte Morten Tollefsen som er spesialist på universell utforming av NAVs nettsider.

Faglunsjen er åpen for alle og vil foregå på Zoom! Det vil ikke bli gjort opptak.

Meld deg på via MeetUp her: https://www.meetup.com/nav-faglunsj/events/285515401/

Foiler fra tidligere presentasjoner: