Tilbake til forsiden

Bli med på digital Faglunsj

Hver måned arrangerer NAV IT Faglunsj hvor vi deler hvordan vi jobber med å bygge og ivareta morgendagens arbeids- og velferdsløsninger. Neste Faglunsj er 16. juni!

Applikasjonsplattform - NAIS

For en stor utviklingsorganisasjon som NAV, mener vi det er en god investering å gi utviklerne nøkkelferdige løsninger for deres vanligste behov, derfor laget vi NAIS.

NAIS er NAVs applikasjonsplattform som er basert på Kubernetes og Docker, og består av ulike open source-komponenter med litt lim mellom. Målet er å gi teamene våre de beste verktøyene for å utvikle og kjøre applikasjonene sine på en sikker måte. NAIS skal tilrettelegge for fart og flyt i teamene og optimere for at applikasjonene skal i sky.

I denne Faglunsjen vil utvikler Frode Sundby og produkteier og utvikler Gøran Berntsen fortelle om hvorfor vi har NAIS i NAV, hva NAIS består av, og hvordan vi jobber med NAIS.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Det vil ikke bli gjort opptak av Faglunsjen.

Tidspunkt: onsdag 16. juni 11:00-12:00

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Klikk her for påmelding.
Det vil ikke bli gjort opptak.
Vi sees!