Tilbake til forsiden

Autorisasjon

Systemene i NAV er en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt. Vi behandler informasjon og infrastruktur som er viktig for Norge og har flere tiltak for å sikre løsningene våre.

Et av tiltakene er å autorisere ansatte i utvalgte roller for nivå BEGRENSET. Andre må også sikkerhetsklareres for høyrere nivå. I slike tilfeller vil det stå i stillingsutlysningen.

For å autoriseres må du ha en autorisasjonssamtale, som gjennomføres i tråd med virksomhetsikkerhetsforskriften § 68 jf. sikkerhetsloven § 8-9. Autorisasjonssamtalen er en del av NAVs forbyggende sikkerhetsarbeid, og gjennomføres av NAV. Formålet med samtalen er blant annet at du som begynner hos oss, får forståelse for din egen rolle i vårt sikkerhetsarbeid. I tillegg mådu gjennomføre sikkerhetsopplæring og signere en taushetserklæring.