Tilbake til forsiden

Bli kjent med vår applikasjonsplattform

Den har vi utviklet selv og heter NAIS

NAIS er NAVs applikasjonsplattform som er basert på Kubernetes og Docker, og består av ulike open source-komponenter med litt lim mellom. NAIS er en applikasjonsplattform som har som mål å gi teamene våre de beste verktøyene for å utvikle og kjøre applikasjonene sine på en sikker måte. NAIS skal tilrettelegge for fart og flyt i teamene og optimere for at applikasjonene skal i sky.

Teamene i NAV er autonome og bestemmer selv hvilke verktøy de ønsker å benytte seg av. NAIS er en verktøykasse som de kan velge å bruke for å løse sitt oppdrag.

Hvorfor har vi NAIS?

For en stor utviklingsorganisasjon som NAV, mener vi det er en god investering å gi utviklerne nøkkelferdige løsninger for deres vanligste behov. Dette inkluderer blant annet logging, beregninger, varsler, prod.settinger og et kjøretidsmiljø. Innenfor hvert av disse aspektene bruker vi open source-prosjekter som er best egnet for våre behov, og gir brukbare abstraksjoner, fornuftige standarder og den nødvendige sikkerhetsherdingen.

Ved å ta i bruk teknologiene som NAIS er bygget på, har NAV gått fra å produksjonssette noen ganger i uken, til hundrevis av ganger hver dag. Det er i dag 21 utviklere og en produkteier som jobber med videreutviklingen av plattformen.

Vil du vite mer om NAIS?

All dokumentasjon om oppbyggingen og designet av NAIS ligger åpent her https://nais.io/
God fornøyelse!