Tilbake til forsiden

Bli kjent med vår applikasjons­plattform

Den har vi utviklet selv og heter NAIS

NAIS er NAVs applikasjonsplattform som er basert på Kubernetes og Docker, og består av ulike open source-komponenter med litt lim mellom. NAIS er en applikasjonsplattform som har som mål å gi teamene våre de beste verktøyene for å utvikle og kjøre applikasjonene sine på en sikker måte. NAIS skal tilrettelegge for fart og flyt i teamene og optimere for at applikasjonene skal i sky.

Teamene i NAV er autonome og bestemmer selv hvilke verktøy de ønsker å benytte seg av. NAIS er en verktøykasse som de kan velge å bruke for å løse sitt oppdrag.

Hvorfor har vi NAIS?

For en stor utviklingsorganisasjon som NAV, mener vi det er en god investering å gi utviklerne nøkkelferdige løsninger for deres vanligste behov. Dette inkluderer blant annet logging, beregninger, varsler, prod.settinger og et kjøretidsmiljø. Innenfor hvert av disse aspektene bruker vi open source-prosjekter som er best egnet for våre behov, og gir brukbare abstraksjoner, fornuftige standarder og den nødvendige sikkerhetsherdingen.

Ved å ta i bruk teknologiene som NAIS er bygget på, har NAV gått fra å produksjonssette noen ganger i uken, til hundrevis av ganger hver dag. Det er i dag 21 utviklere og en produkteier som jobber med videreutviklingen av plattformen.

Vil du vite mer om NAIS?

All dokumentasjon om oppbyggingen og designet av NAIS ligger åpent her https://nais.io/
God fornøyelse!