Tilbake til forsiden

Dagne Vaa er tjenestedesigner i NAV og en av Norges fremste tech-kvinner

Sammen med 50 kvinner ble Dagne Vaa løftet frem på kvinnedagen 8. mars, da årets kåring ble offentliggjort. I år ble over 1000 kvinner nominert, og kåringen av en tjenestedesigner viser at det er flere veier og muligheter innen tech.

Dagne er utdannet innen produktdesign og industriell design fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitektskolen Aarhus. Etter flere år i konsulentbransjen kom hun til NAV i 2019. I dag leder hun det som i NAV heter produktområdet for arbeidsavklaringspenger. Et område hun har bygget opp fra grunnen og som i dag består av fire tverrfaglige team med totalt 26 medarbeidere. Sammen skal de lage gode tjenester til de som søker om eller mottar arbeidsavklaringspenger.


NAV direktør Hans Christian Holte er ikke overrasket over at Dagne trekkes frem blant de mange dyktige tech-kvinnene.
– Med sitt sterke blikk for god tjenestedesign har hun virkelig gjort en forskjell i NAVs arbeid med et område som er komplisert, og av stor betydning for mange mennesker: området Arbeidsavklaringspenger. Kudos, Dagne!, sier NAV direktøren.

Når Dagne snakker om utvikling av digitale tjenester, snakker hun om mennesker.
– Man kan bli litt for opptatt av teknologien i seg selv, men teknologien er bare et verktøy.
Hun mener man hele tiden må spørre seg hva den egentlige hensikten er, når man jobber med digital produktutvikling.
– Det er heller ikke alltid åpenbart hva mennesker trenger - ofte vet man det ikke selv. Og da er det NAVs ansvar å analysere oss frem til behovene innbyggerne våre har.

I NAV jobber produktteamene etter en smidig arbeidsmetodikk, og Dagne mener forståelsen tjenestedesignere har for prosess og helhet er essensiell i den sammenhengen.
– Vi står i det komplekse og ukjente mens vi eksperimenterer og tester. Å stå i den prosessen, og å tåle å stå i den usikkerheten det medfører, det er viktig. I tillegg må du ha tillitt til å bygge på hva andre har gjort. Du kan ikke prestere alene.

Det er en stolt IT-direktør i NAV som kan konstatere at ansatte fra avdelingen for andre gang på tre år er på listen over Norges fremste tech-kvinner
– Siden Dagne startet i NAV har hun vist et stort engasjement for de menneskene vi er her for, og hun har vist oss hvilke kvaliteter som ligger i tjenestedesign; hvordan sammenhengen er mellom det som skjer foran sceneteppet og det som skjer bak. Hun er med på å bygge bro mellom ulike fagområder og hun utfordrer etablerte perspektiver. Det er en uvurderlig styrke og denne kåringen er veldig fortjent, sier Jonas Slørdahl Skjærpe.

Dagne forteller at hun motiveres av å skape velferdstjenester for likeverd, hvor veien fra politisk agenda til sluttbruker i NAV byr på mange interessante problemstillinger. Etter tre år i NAV synes hun det er vanskelig å se for seg å jobbe et annet sted.
– Å jobbe «inhouse» gir dessuten et helt annet eierskap til arbeidet enn når man kommer inn for en periode som konsulent. Ting tar lenger tid, men det er fordi du møter alle utfordringene som ligger i det kompliserte landskapet, sier hun.