Tilbake til forsiden

En NAIS sommer

I 8 uker sommeren 2021 fikk 35 sommerstudenter bryne seg på ulike oppgaver hos oss. De har bakgrunn innen utvikling, design og data og har sammen laget nye løsninger for NAV. Her kan du lese om hva utviklerne i Team Babylon har jobbet med denne sommeren.

I sommer har vi jobbet med NAIS - NAVs applikasjons- og infrastrukturtjeneste - med å utvikle en løsning for å rydde opp i utviklingsklusterne deres. Vi har fått mulighet til å leke oss med nye teknologier på en skala man ikke kommer borti så mange andre steder i Norge. Jobben har bestått av å skrive en applikasjon i Go som snakker med Kubernetes, samt Prometheus og Grafana for logging og mye mer.


## Hvem er vi og hva har vi gjort?

Teamet har bestått av fire informatikkstudenter: Erlend, Henrik og Åse fra NTNU og Sondre fra UiB. Vi har gjennom sommeren både drevet med utvikling men også vært med på veldig mye sosialt, alt fra bingo til Latter til minigolf. Innad i teamet har vi også gjort mye sosialt utover jobb, fra temamiddager til seiltur rundt Oslofjorden og fellesfrokoster. Gjennom sommeren har teamet også blitt sykkelfrelst, løpt med løpeklubben til NAV IT hver eneste søndag og hatt kubb i parken hver fredag.

Starten på sommeren hadde bratt læringskurve med mye kursing og opplæring, og vi fikk mye hjelp og veiledning fra både NAV og teamet i NAIS. Teamet vårt hadde veldig frie tøyler til å legge opp arbeidsdagene selv, og vi bestemte selv å jobbe agilt med standup hver dag, sprintplanlegginger og retroer hver uke pluss demo for NAIS.


## Klyngeluking?

NAIS-plattformen er en skyløsning som bygger på Kubernetes, og målet vårt var å lage en løsning for dem for å holde klusterne ryddig. Kubernetes er et system for orkestrering av applikasjoner i kontainere, og håndterer utrulling og skalering og mye mer. Prosjektet vårt hadde i utgangspunktet tittelen Project Gardener, men vi ga den et internt kodenavn... Babylon. Oppkalt etter de hengende hager i Babylon, et av oldtidens syv underverker; vi har som mål at klusterne til NAV skal bli minst like fine.

Til tross for at vi var sommerstudenter, fikk vi veldig frie tøyler til å leke oss med klusterne. Fra begynnelsen av fikk vi full tilgang til å gjøre omtrent hva vi ville med kjørendre applikasjoner i utviklingsmiljøene. Det var i starten ganske skummelt å ha muligheten til å kunne gjøre så mye skade, men samtidig veldig spennende at de gav oss så mye tillit. Denne tilliten viser seg i andre deler av NAV IT også, for eksempel jobber alle team autonomt og med full frihet til å løse problemene på sin egen måte.

Gjennom sommeren har vi gjort brukertester for å finne ut hva utviklere i NAV synes om en slik løsning og fulgt nøye med når vi kjørte ut applikasjonen vår i klusterne. Mot slutten av sommeren skrudde vi på og aktiverte Babylon, og begynte å rydde opp i feilende applikasjoner automatisk. Etter et par døgn med spenning var det veldig lettende og kult å se at Babylon gjorde jobben sin med å sende ut varsel til andre team i NAV IT og rydde opp i applikasjonene som feilet om det kom til det.


## Hvordan har det vært?


Det har vært åtte korte, men samtidig lange, uker. Det har gått veldig i ett fra første dag, med masse sosialt og faglig hver uke. Sommeren har vært utfordende, spennende, lærerik og ikke minst sosial. Vi har satt veldig pris på hvor hjelpsomme og tilgjengelige NAIS-teamet har vært for oss i sommer, de har stilt opp på både par- og mobprogrammering og deltatt sosialt.

Takk for en nais sommer!