Tilbake til forsiden

Mangfold i mai

Bli med og lær mer om mangfold, inkludering og universell utforming i og utenfor utvikling av IT-løsninger

Mangfold i mai er en årlig arrangementsserie i mai som startet i 2022 av NAV IT sitt team for universell utforming av IT. Gjennom Mangfold i mai ønsker vi sammen med andre offentlige og private aktører ta opp relevante emner knyttet til mangfold, inkludering og universell utforming i og utenfor utvikling av IT-løsninger. Temaene skal være relevant enten du jobber med IT eller andre former for tjenesteutvikling.

Arrangementsserien består av en kombinasjon av forskjellige foredrag, workshops, kurs og interaktive fagdager gjennom hele mai. De aller fleste arrangementene er digitale og streames, og enkelte kurs/workshops vil kun være fysiske.

Programmet til Mangfold i mai finner du her

Logo Mangfold i mai

Hvorfor Mangfold i mai?

Vi ønsker å bidra til nettversksbygging og personlig læring. Selv om NAV har en bred kurspakke innen universell utforming av IT, er vi bevisste på at vi ikke kan dekke alle aspekter selv. Vi vet at våre holdninger og valg kan ha stor betydning for hvordan vi er overfor andre enkeltmennesker. Alle valg vi tar har konsekvenser for om vi inkluderer eller ekskluderer andre. Dette gjelder like mye i det private som i situasjoner på jobb. Alle ansatte i offentlig sektor har et ekstra stort ansvar for å passe på at vi er med på å bryte ned barrierer for utenforskap. Vi må også sørge for bred inkludering og universell utforming i og utenfor utvikling av IT-løsninger.

Ved å delta på Mangfold i mai vil du i årene fremover få kunnskap og inspirasjon til hvordan du kan bidra til likeverdig deltakelse for alle innbyggere! Du skal sitte igjen med konkrete tips og kunnskap, som kan brukes i ditt daglige arbeid.

Programmet til Mangfold i mai finner du her