Tilbake til forsiden

Sommerens utfordring 2021; Mulighetsrommet

Sommeren 2021 samarbeidet Liv Therese, Tora, André, Øydis og Martin i det tverrfaglige teamet, Team valp. Ved hjelp av innsikt, tett dialog med ansatte i NAV og godt samarbeid har de lært mer om arbeidsmarkedstiltak og hvordan plattformen Mulighetsrommet skal hjelpe brukerne og veilederne i sin hverdag.

I sommer har Liv Therese, Tora, André, Øydis og Martin jobbet åtte uker i NAV IT. De har samarbeidet i et tverrfaglig team for å løse sommerens utfordring; å lage en plattform for brukere av arbeidsmarkedstiltak og deres veiledere.

I Mulighetsrommet, som plattformen heter, har de jobbet med reelle problemstillinger. Og nå som sommeren er over tar ansatte i NAV IT over stafettpinnen og fortsetter arbeidet.

Innsikt, innsikt!

Da teamet startet i juni, fikk de mulighet til å ønske seg til ulike prosjekter. Alle fem pekte ut Mulighetsrommet. Men hva de faktisk skulle løse, var ikke like opplagt.

Innsiktsarbeidet ble viktig for å forstå problemstillingen. For å komme tettere på hverdagen til menneskene som går på arbeidsrettet tiltak, snakket teamet med veiledere som jobber i NAV. Jurister i NAV hjalp dem med å navigere seg i lovverket. Og ansatte i Team Valp delte av erfaringene sine, som de har fra å jobbe med temaet.

— Vi har hatt lavterskel på å ta kontakt, det ønsket vi å ha i teamet. Det er spennende å få innsyn i hvordan problemstillingen har utviklet seg, og hele innsiktsfasen, for å finne ut hva det er vi skal lage, sier André.

— Teamet snakket tidlig om hvordan vi ville ha ting. Da fikk vi designere sagt hvordan vi er nødt til å jobbe for å gjøre vår del, og det samme gjorde utviklere. Vi fant den gylne middelvei. Utviklerne har bygget på innsikten jeg og Liv Therese har kommet med, også har de kommet med oppklarende spørsmål til oss, forklarer Tora.

Hva er Mulighetsrommet?

Mulighetsrommet skal gjøre det lettere for mennesker som går på arbeidsrettet tiltak, å få oversikt over mulighetene de har hos NAV. Økt eierskap har også vært et viktig mål. I tillegg skal brukeren få et bedre utgangspunkt når hen møter veilederen sin.

— I dag er det to løsninger, en for veilederen og en for brukeren. Vi har jobbet med å få et system der både bruker og veileder sammen kan se på de ulike tiltakene som finnes. Og dersom bruker vil registrere seg på et tiltak, kan de kommunisere med veileder også følger veileder opp gjennom det samme verktøyet, forklarer Martin. — Vi ønsker også at brukeren skal bli mindre avhengig veilederen sin, skyter Liv Therese inn.

Siden løsningen skal brukes både av bruker og veileder, har caset vært ekstra kompleks. Da har det vært nyttig å ha ulik faglig bakgrunn i temaet; design, informatikk og datateknologi fra NTNU, Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen Kristiania.

— Noe skal brukeren se, annet skal bare veilederen se og noe skal begge parter se, sier Tora. — Samtidig skal ikke ordlyden være fremmedgjørende, og bruker skal ikke opplever å se ned på seg selv fordi man er på et tiltak fra NAV.

Best practis

Gjennom sommeren har teamet blitt utfordret på å forholde seg til nye problemstillinger ettersom de har fått nye erfaringer. — Hvordan man skal tenke for å jobbe frem nye løsninger ut ifra ny innsikt eller problemstillinger som oppstår, har vært nyttig, mener Martin.

André har lært mye om best practice. — For meg har det vært nyttig å få tilbakemelding på arbeidspraksis, kodekvalitet og andre koderelaterte detaljer. Tilbakemeldinger på hva som skiller en god fra en grei kode har vært veldig lærerikt, sier han. — Jeg har blitt utfordret på komme med enda bedre løsninger for universell utforming, legger Tora til.

Å få jobbe med ekte problemstillinger i en stor organisasjon, har gitt sommerstudentene ny erfaring. — På studiet er det færre begrensninger, men her er det et designsystem og da er det ikke bare å lage noe. På studien går vi også litt for raskt i gang med å lage ting. Men det er en del arbeid som må til før man kan lage produktet, sier Liv Therese.

Kontinuerlig samarbeid og utvikling har gitt en bratt læringskurve gjennom sommeren. Og for Øydis er det en ekstra verdi i at de har fått prøvd seg på noe som de vet blir noe. — Det er mennesker i vanskeligstilte situasjoner, og vi får bidratt med noe som kan hjelpe dem, legger hun til.