Tilbake til forsiden

Team Paws hybride arbeidshverdag

Etter pandemiens inntog innså NAV IT fort at fleksibilitet og en hybrid arbeidsdag er kommet for å bli.

Ansatte i NAV IT trenger ikke gå langt før de starter dagen. De har nemlig innført “hybrid arbeidshverdag” – som betyr at de sammen med sitt team kan velge hvor de vil jobbe.

I NAV IT jobber mange ulike mennesker med ulike tanker og ønsker om hva en god og fleksibel arbeidsplass er. Så, for at “hybrid arbeidshverdag” skal passe for alle, har medarbeidere fra alle NAVs avdelinger utarbeidet fire prinsipper: Oppgaven først, Sammen er vi best, Tilgjengelighet for alle og Åpen og inkluderende arbeidsplass.

Hovedtanken bak prinsippene er at du som medarbeider skal få mulighet til å tilpasse arbeidshverdagen slik at du får gjort en best mulig jobb med de oppgavene du har.

– Det viktigste for oss er å finne ut hvordan vi best kan løse oppgaver for brukerne. Og det gjør vi minst like bra på skjermen som ved å være fysisk sammen, sier Geir Gåsodden, utvikler i NAV IT.

Sammen med designer Live Grønlien og seks andre, utgjør de Team Paw som jobber med å lage tjenester for arbeidssøkere som registrerer seg hos NAV som arbeidsledige.


Alle blir hørt

Flere i teamet jobber kun remote, men det blir ikke ensomt.

– Vi jobber remote og synkront. Vi kunne ha sittet i samme bygg, men det hadde gitt oss andre arbeidsforhold samtidig som det går bort tid til reising, påpeker Geir, som selv jobber alle dager hjemmefra og da også slipper 2,5 timers pendlevei.

Geir og Live mener arbeidsforholdene og møter blir bedre digitalt fordi alle har egen skjerm og dermed ser og hører like godt. I tillegg deltar man mer på lik linje i viktige diskusjoner og avgjørelser, mener kollegene.

Hver morgen logger teamet seg på Zoom. For dem fungerer det som et digitalt åpent landskap med egne møterom man kan velge å “gå inn i” for å ha separate samtaler og møter.

– I starten av pandemien hadde vi mange videomøter, men det ble fort slitsomt. Så begynte vi heller bare å være konstant pålogget i et rom på Zoom, og slik tilgjengelig for å samarbeide, sier Geir.

Live kom tilbake fra permisjon og ble “psyket ut” av denne måten å arbeide på.

– Etter hvert skjønte jeg at jeg ikke må sitte pålogget hele tiden. Og det er ikke slik at noen ser på meg eller snakker til meg hele tiden, sier Live.Selv om de er mye tilstede på skjermen skrur de innimellom av kamera og lyd.

I tråd med de fire prinsippene har teamet selv funnet ut hvilken metode som passer best for kollegene i teamet. Live har omfavnet det å arbeide remote.

– Nå synes jeg det er ganske bra. Jeg føler på en måte at jeg ved å jobbe remote har fått litt mer kontroll over dagen, sier hun.

Velge egen arbeidsmåte

I NAV IT er det flere team som består av personer som kun jobber remote. Avdelingen er stadig på jakt etter gode måter å tilrettelegge arbeidshverdagen på, og for første gang ansetter de nå utviklere over hele Norge. De kan da kombinere det å ha tilgang på en fysisk kontorplass ved ett av sine 300 lokasjoner rundt om i Norge samtidig som man har friheten til å jobbe hjemmefra om man ønsker det. Geir og Live ser tydelige fordeler:

– Norge består av veldig ulike mennesker og da bør også NAV være et tverrsnitt av de forskjellige menneskene. Jeg tror derfor det er bra å ansette en sammensatt gruppe med mennesker fra rundt omkring i landet. Å utlyse stillinger hvor folk kan jobbe fra hvor som helst er også mer inkluderende, for eksempel med tanke på personer som har behov for tilrettelegging hjemme fysisk eller psykisk, sier Geir.

– Hvordan møtes dere utenom arbeidsoppgaver?

– Hver morgen har vi stand up hvor vi snakker om hvordan det går. Og så har vi quiz hver dag. Det er litt fint å ha en sånn fast ting som vi gjør sammen, jeg tviler på at vi hadde gjort det på jobb fysisk, sier Live.

Er du nysgjerrig på å jobbe i NAV IT? Sjekk ut våre ledige stillinger her!